„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Pomoc Bratnia” w Sandomierzu    Sandomierz należy do grupy miast, gdzie zasady Spółdzielczości były praktycznie realizowane już od 1907 rok. Stowarzyszenie Spożywców " Pomoc Bratnia " zalegalizowane zostało 29.III.1907 roku dekretem Gubernatora Carskiego  w Radomiu z kapitałem początkowym 600 rubli. Działalność gospodarcza rozpoczęta została 10-go sierpnia 1907 roku otwarciem sklepu w Rynku Starego Miasta Sandomierza.
    Pierwsze dziesięciolecie działalności było niezwykle trudne ze względu na brak bazy gospodarczej, środków finansowych i fachowej kadry. Pomimo trudności handel rozwijał się nie tylko w mieście, ale i na terenach wiejskich. Powstają sklepy w Świątnikach, Słupczy, Wilczycach i Pielaszowie.
    Okres od 1918 roku do wybuchu II wojny światowej charakteryzował się dynamicznym rozwojem gospodarczym. Korzystne warunki dla rozwoju Stowarzyszenia powstały po uzyskaniu przez Polskę niepodległości 1918 roku. " Pomoc Bratnia " bardziej zasobna finansowo dokonuje zakupu koniecznych dla rozwoju nieruchomości.
    W 1921 roku zakupiono budynek przy ul.Mariackiej 5, gdzie uruchomiono działalność gospodarczą oraz biura, które do dziś są siedzibą Spółdzielni. Silne gospodarczo Stowarzyszenie przejmuje upadające Stowarzyszenia w Sulisławicach,  Koprzywnicy, Zawichoście, Czyżowie, Winiarach i Garbowie, pokrywając ich straty finansowe.
    Powstają nowe punkty handlowe w okolicznych miejscowościach i Tarnobrzegu. Działalność handlowa poszerzona została o handel artykułami do produkcji rolnej. Uruchomiono hurtową sprzedaż soli i tytoniu oraz cegielnię.
    Wraz z rozwojem działalności gospodarczej następowały przeobrażenia i rozwój działalności Samorządowej i społeczno - wychowawczej. Liczba członków w 1938 roku wzrosła do 4036. W 1939 roku " Pomoc Bratnia " była jednostką gospodarczą, która prowadziła 31 placówek handlowych i produkcyjnych na terenie miasta oraz powiatu Sandomierskiego i Tarnobrzeskiego. Wybuch II wojny światowej zakłócił działalność Stowarzyszenia, które w okresie okupacji oprócz olbrzymich strat materialnych poniosło wielką niepowetowaną stratę całego kierownictwa      
" Pomocy Bratniej ".
    Lata powojenne oraz do roku 1956 były trudne. Zasadniczym zadaniem dla kierownictwa i pracowników Spółdzielni było zabezpieczenie uratowanie tego, co ocalało. Zrujnowane i uszkodzone budynki wymagały remontów. Był to również okres reorganizacji Spółdzielczości.
    Lata 1956 - 79 to dalszy rozwój sieci handlowej, gastronomicznej i produkcyjnej. Realizowano takie inwestycje jak : piekarnia, masarnia, Dom Handlowy. Modernizowano sieć detaliczną i gastronomiczną. Powstały sklepy samoobsługowe. Uruchomiony zostaje Ośrodek Praktyczna Pani, który spełnia funkcję bazy integrującej członków Spółdzielni.
    Tą dobrą passę zakłóciła w pewnym stopniu decyzja rządowa o powołaniu Wojewódzkich Spółdzielni Spożywczych. Spółdzielnia traci samodzielność i staje się oddziałem wojewódzkim w Kielcach, a od roku 1975 w Tarnobrzegu. Funkcjonuje centralny system zarządzania nakazowego.
    Kolejna reorganizacja pozbawia Spółdzielnię możliwości handlu dochodowymi artykułami przemysłowymi a zobowiązuje do prowadzenia handlu artykułami spożywczymi. " Pomoc Bratnia " powstała  na nowo 29.XII.1982 roku jako samodzielna, samorządna i samo finansująca się jednostka.
    Podjęta trudna walka o utrzymanie się na rynku powiodła się. Spółdzielnia nie pozwoliła się zmieść z powierzchni wichrom czasu. Spółdzielnia posiada największy kapitał jakim jest dobra, pracowita 100 osobowa załoga i 312 osobowe grono członków i działaczy, wśród których żywa jest idea spółdzielcza.
    Na bazie majątku własnego funkcjonuje 8 placówek handlowych, w których prowadzona jest sprzedaż artykułów spożywczych i przemysłowych w wybranym asortymencie. W zmodernizowanym zakładzie piekarniczo - ciastkarskim produkowane jest pieczywo podstawowe, szeroki asortyment pieczywa drobnego i wyrobów ciastkarskich. Dwa zakłady gastronomiczne świadczące usługi dla konsumentów indywidualnych i zbiorowych. Hotel  w 19 pokojach 1,2 i 3 osobowych gościć może 50 osób. 
    Tradycja, dorobek i aktualne wymogi rynku zobowiązują wszystkich spółdzielców sandomierskiej " Pomocy Bratniej " do utrwalania i umacniania długoletnich zdobyczy a także realizacji zadań dalszego rozwoju Spółdzielni.